Praktische informatie

Openingstijden

Buitenschoolse opvang de Boks is 5 dagen per week open. U kunt opvang aanvragen voor de voorschoolse opvang, naschoolse opvang en/of vakantieopvang.

De voorschoolse opvang is van 07.30 – 8.30 met ruimte voor vervroeging om 07.00

De naschoolse opvang is van 14.00 – 18.15 met ruimte voor verlenging tot 18.30.

In de schoolvakantie gaan we om 8.15 open. Ook dan is er de mogelijkheid om eerder te komen. 

Onderstaande dagen is BSO de Boks GESLOTEN:
Nieuwsjaarsdag
Maandag en dinsdag van de voorjaarsvakantie
2e paasdag
Hemelvaartsdag
Koningsdag
2e pinksterdag
3 weken in de zomervakantie
1e kerstdag
2de kerstdag
1 week in de kerstvakantie

Extra opvang of ruildagen

Het is mogelijk om extra opvang af te nemen of vaste dagen te ruilen bij de Boks. De Wet kinderopvang heeft een maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker vastgesteld. Extra opvang en ruilen kan daarom alleen als de groepsgrootte en personeelsbezetting dit toelaat. Bij ruilen geldt dat de vaste- en gewenste ruil dag binnen een termijn van twee weken vallen en dit kan per e-mail aangevraagd worden.

 

Halen en brengen

De pedagogisch medewerkers spreken ouders voornamelijk tijdens het brengen en ophalen van het kind. Dit zijn belangrijke momenten, niet alleen al om de dag goed te kunnen starten, maar zeker ook de overdracht aan ouders op het einde van de dag. Bij het brengen van het kind is er even de gelegenheid om informatie uit te wisselen over het kind.

Tijdens het ophalen vertellen de pedagogisch medewerkers hoe de middag is verlopen en hoe het kind de middag heeft beleefd. Als er bijzonderheden zijn, worden deze besproken. Natuurlijk bieden we ouders altijd de gelegenheid om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek. Dit kan op ons initiatief of op initiatief van de ouders. 

Tijdens vakantie- of studie-dagen zullen wij ‘s ochtends vragen of er bijzonderheden zijn.

Kortom: wij vragen om informatie die van belang is om de initiatieven van een kind beter te begrijpen en hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.