Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven bij de BSO door te klikken op onderstaande button. Inschrijven biedt geen garantie voor een plaats op de BSO. U kunt altijd informeren of er al zicht is op een plaats door een mail te sturen naar info@bsodeboks.nl of te bellen.

Kennismaken op de BSO

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers de juiste beslissing maken voor de BSO van hun keuze. U kunt daarom een bezoek brengen aan de buitenschoolse opvang. U wordt rondgeleid en krijgt informatie over het beleid en de werkwijze bij de Boks. Er is tijdens deze kennismaking alle tijd om vragen te stellen en de sfeer te proeven. Het kind krijgt de ruimte en de gelegenheid om te spelen en eventueel al een beetje te wennen aan de nieuwe situatie.

Plaatsingsgesprek

Enkele weken voordat het kind start bij Boks, neemt de pedagogisch medewerker van de BSO contact op met u op om een plaatsingsgesprek af te spreken. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat u in dit gesprek de ruimte krijgt om over uw kind te vertellen. U kunt ook allerlei vragen stellen over de opvang van uw kind. We informeert u vervolgens over de dagelijkse gang van zaken bij de BSO.

Tijdens het plaatsingsgesprek worden er formulieren ingevuld, zoals het ‘toestemmingsformulier’ en (eventueel) ‘vriendjes/vriendinnetjeslijst’. De gemaakte afspraken worden op dit formulier vastge-legd en bevestigd. Aan het eind van het gesprek zullen we een dag afspreken om uw kind een paar uurtjes te laten wennen op de BSO.