Pedagogisch coach

Mijn naam is Willeke van Rooij. Ik werk inmiddels bijna 20 jaar in de kinderopvang en ben sinds enkele jaren werkzaam als freelance pedagogisch coach.

Hierbij ondersteun ik vooral kleinschalige kinderopvangorganisaties, zoals BSO de Boks! Samen met de pedagogisch medewerkers van BSO de Boks gaan we kijken waar ik hen bij kan ondersteunen en eventueel kan coachen. Het doel is om het pedagogisch klimaat nog verder te verbeteren. Dit kan door persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers, maar ook door het geven van handvaten voor de omgang met kinderen en verzorgen van de ruimte en spelmateriaal. Een veelzijdige functie die ik met veel plezier vervul.