Pedagogisch coach

Mijn naam is Willeke van Rooij. Ik werk inmiddels bijna 20 jaar in de kinderopvang en ben sinds enkele jaren werkzaam als freelance pedagogisch coach.

Hierbij ondersteun ik vooral kleinschalige kinderopvangorganisaties, zoals BSO de Boks! Samen met de pedagogisch medewerkers van BSO de Boks gaan we kijken waar ik hen bij kan ondersteunen en eventueel kan coachen. Het doel is om het pedagogisch klimaat nog verder te verbeteren. Dit kan door persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers, maar ook door het geven van handvaten voor de omgang met kinderen en verzorgen van de ruimte en spelmateriaal. Een veelzijdige functie die ik met veel plezier vervul.

Laura is bij BSO de Boks de beleidsmedewerker.
We zijn voor 2022 op zoek naar een nieuwe pedagogisch beleidsmedewerker die de taken van Laura
over kan nemen. Tot die tijd zal Laura deze taken uitvoeren.
Mogelijke taken pedagogisch beleidsmedewerker:
– Beleidsstukken onder de pedagogisch medewerkers brengen
– Videotraining in groepsverband
– Bijstellen pedagogisch beleid
– Bijstellen en opstellen protocollen
– Ontwikkelen en realiseren scholingsplan
– Evalueren en bijstellen pedagogisch stukken algemeen
– Nieuwsbrieven maken
– Beleidsstukken delen met oudercommissie

– Aanschaf materialen en groepsruimte aankleding om pedagogisch te werken.

 

Het aantal uren die hiervoor wettelijk verplicht zijn kunnen ieder jaar anders zijn. De meest actuele versie van de verdeling van de uren voor dit jaar ligt ter inzage op de BSO.